Afschaffing Tegemoetkoming Studiekosten voor Ouders van 16 / 17 jarigen

Op 22 juni is het volgende persbericht kenbaar gemaakt;

Leerplichtige MBO-studenten stuiten op hoge kosten. Bij de Stichtingen Leergeld komen met regelmaat aanvragen binnen voor de vergoeding van schoolkosten. Opvallend daarbij zijn de aanvragen voor de soms hoge schoolkosten voor een MBO-opleiding. Bedragen tot boven de € 1000 lijken geen uitzondering. Voor leerplichtig 16/17 jarige studenten uit gezinnen met minimale financiële mogelijkheden leidt dit tot betalingsproblemen en
mogelijk tot uitval. Door een wijziging in de betalingssystematiek met ingang van het schooljaar 2015-2016 wordt dit probleem nog groter. Het gaat om studenten die vanuit het VMBO doorstromen naar het MBO. Zij moeten een startkwalificatie halen en zijn derhalve leerplichtig. Zij krijgen geen studiefinanciering en hebben geen OV-kaart.
Naast verplicht lesgeld (vanaf 18 jaar) en een vrijwillige bijdrage draaien MBO-studenten of hun ouders in de bestaande wettelijke systematiek zelf op voor opleidingsgebonden kosten. Voorbeelden daarvan zijn een laptop en bijbehorende software, boeken/readers, werkkleding en speciaal schoeisel of producten voor de praktijkles. Ook benodigdheden voor kappersopleiding, gereedschapskist, veiligheidskleding, sportmaterialen moeten zelf worden aangeschaft. Reis- en verblijfkosten naar school of stageplek of leerbedrijf zijn voor eigen rekening (invoering van de OV-kaart voor MBO-ers is uitgesteld tot 1 januari 2017). Soms zijn studenten verplicht zaken via school an te schaffen. Voor steeds meer opleidingen is de aanschaf van een laptop voorgeschreven. Voor een grafische opleiding bijvoorbeeld met dure programma’s. Volgens de Rijksoverheid vallen deze voorzieningen niet tot de basisuitrusting waarvoor een school verantwoordelijk is. Het zou formeel niet gaan om verplichte leermiddelen. De realiteit is anders: het gaat om leermiddelen zonder welke een leerling niet in staat is de lessen te volgen of zonder welke de leerling niet aan de opleiding mag beginnen. Informatie over deze kosten is op de betreffende informatiesites doorgaans moeilijk te vinden.
Daarbij komt dat de leermiddelenlijsten pas aan het begin van het schooljaar bekend worden gemaakt. Deze kosten moeten in zijn geheel bij aanvang van de opleiding worden voldaan. De student is dan al ingeschreven en kan geen kant meer op.

Tot afgelopen schooljaar konden ouders een beroep doen op tegemoetkoming studiekosten via het DUO. Het maximale bedrag was ruim € 600, afhankelijk van het inkomen van de ouders. M.i.v. schooljaar 2015-2016 wordt deze systematiek vervangen door verhoging van het kindgebonden budget (ongeveer € 67 per maand, uitgekeerd door de belastingdienst). En daarmee wordt dit probleem nog groter: er wordt maandelijks een bedrag aan ouders uitgekeerd, terwijl opleidingsgebonden kosten aan het begin van het schooljaar volledig betaald moeten worden. Daarnaast vergroot deze systematiek het risico dat het geld in het reguliere huishoudbudget wordt opgenomen en niet wordt gereserveerd voor en besteed aan onderwijskosten voor de kinderen.

Vanuit Leergeld Nederland zijn willekeurige MBO scholen hierover benaderd. Dat leverde reacties op als: “Ze zal een andere opleiding moeten zoeken”, “Misschien kunt u iets met de gemeente regelen”, “U kunt hiervoor naar Stichting Leergeld”. Er zijn nadrukkelijk ook onderwijsinstellingen die dit probleem onderkennen en zelf mogelijkheden bieden met een financiële regeling of een steunfonds.

Vanuit onze grondgedachte dat alle kinderen mogen meedoen is Leergeld Nederland van mening dat de slechte financiële situatie van de ouders niet mag leiden tot belemmering in de schoolkeuze en daarmee in de toekomstkansen van een kind.
Van de Rijksoverheid vragen wij de betreffende regelingen zodanig aan te passen dat het onderwijs voor leerplichtige MBO-studenten zonder extra kosten toegankelijk is. Daarnaast vragen wij de uitbetalingsystematiek ten aanzien van deze groep te heroverwegen.

Wij doen een beroep op de opleidingen van het MBO om het voorgeschreven pakket van verplichte leermiddelen kritisch te bekijken. Wanneer deze kosten desondanks onvermijdelijk zijn, vragen wij scholen om zelf voorzieningen te treffen voor ouders en studenten uit onze doelgroep. Een andere aanbeveling is om de informatie over extra opleidingskosten tijdig en duidelijk te communiceren.

Het maakt dat ik me zorgen ga maken over de toekomst van onze briljante jonge kinderen waarbij de briljantie in de kiem gesmoord gaat worden door financiële problemen.  Dat er een ongeschikte opleiding wordt gekozen om de kosten in de perken te houden. Dat jongeren met een lage opleiding dan een baantje gaan zoeken waar ze dan in verstikken en niet het beste uit zichzelf weten te halen. En ja je hebt uitzonderingen en ja je hebt strijders. Maar je hebt meer briljante langzame klimmers die het op deze manier niet zullen redden omdat de middelen zijn gestopt. En de informatie hierover niet dan wel mondjesmaat is doorgegeven…. waardoor ouders niet adequaat hebben kunnen anticiperen op de klap die gegeven is.

Schooljaar 2015 / 2016  2016 / 2017…. enzovoorts…. ik houd mijn hart vast…

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s